Jump to content


Warlock : The Mass Eliminator


  • Please log in to reply
51 replies to this topic

#1 Sigma-1

Sigma-1
  • Guests

Posted 16 September 2010 - 23:58:58 PM

ก่อนอื่นผมต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่า บทความทั้งหมดนี้ ส่วนใหญ่ผมเพียงแค่แปลจากคนอื่นมาอีกทีนึง มีความคิดเห็นส่วนตัวแทรกบ้างเล็กน้อย
Warlock: The Mass Eliminator
Posted Image

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้
ตารางธาตุหลัง renewal

Posted Image

จะเห็นได้ว่า ผลกระทบที่สำคัญที่เปลี่ยนไปคือ สมดุลระหว่างธาตุ ดิน น้ำ ลม และไฟ จากเดิม ที่เกราะธาตุใดธาตุหนึ่ง จะสามารถป้องกันได้ทั้งธาตุตัวเอง แต่ธาตุที่แพ้ทาง เช่น เสื้อไฟ สามารถกันไฟได้ 75% และกันดินได้ 50% แต่ใน renewal นี้ ธาตุนั้นๆ จะกันได้เฉพาะธาตุตัวเองเท่านั้น จะกันธาตุที่แพ้ทางได้น้อยมากๆ เช่นเสื้อไฟ จะกันธาตุไฟได้ 75%เหมือนเดิม แต่กันธาตุดินได้เพียง 10% เท่านั้น ดังนั้นการใส่เสื้อธาตุเพียงธาตุเดียวอาจไม่ช่วยให้คุณแคล้วคลาดอีกต่อไปใน renewal นี้ เสื้อลมจะไม่กันกัสได้ดี เสื้อน้ำไม่กันเมได้ดี คงต้องต้องชุบใบแองละนะ ^^

สูตรคำนวณ Matk ใหม่
MinMatk= (StatMatk + WpnMatk)+%Matk
MaxMatk= (StatMatk + WpnMatk + WpnMatk*(0.1*WpnLv))+%Matk

StatMatk = Int + <Int/2> + <Luk/3> + <Level/4> + <Dex/5>
WpnMatk = WpnMatk Value + UpgradeMatk + MiscMatk

จะเห็นได้ว่า ค่าที่มีผลต่อ matk ได้แก่ int dex luk และ level ของผู้เล่น ดังนั้นในอนาคต เหล่าจอมเวทย์ทั้งหลายคงต้องแบ่งพ้อยมาอัพ luk กันมากขึ้น หากต้องการเน้นเวทแรงๆ

จากสูตร Min/Max Matk จะเห็นว่า สิ่งที่ทำให้ค่านี้แตกต่างกัน คือตัวแปร WpnMatk*(0.1*WpnLv) ซึ่งก็คือ ค่า Matk ที่ได้จากอาวุธ (รวมทั้งอุปกรณ์สวมใส่) และระดับของอาวุธ ซึ่งจากสูตร WpnMatk จะประกอบด้วย ค่าMatk จากอาวุธโดยตรง จากการอัพเกรด และจากอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆ ดังนั้น หากใครต้องการให้เวทมนตร์แรงๆ คงต้องใส่อาวุธเลเวล 3-4 ที่ตีบวกเยอะ และใส่ของบวก Matk เยอะๆ
ตัวอย่าง WpnMatk ของอาวุธบางชิ้น
Daggers
Ashura : 50 MAtk
Bazerald : 105 MAtk, Int +5

Rods
Rod[4]: matk +30
Wand[3]: matk +45, int +1
Staff[3]: matk +70, int +2
Arc Wand[2]: matk +95, int +3
Might Staff: matk +100, str +10
Wand of Occult: matk +105, int +3
Bone Wand: matk +110, int +4
Staff of Wing: matk +115
Survivor Staff[1]: matk +120, dex or int +3, hp +400
Hypnotist Staff[2]: matk +120, int +1
Lich's Bone Wand[2]: matk +170, int +1, dex + 1, trans only
Recovery Staff: matk +105
Staff of Piercing: matk +145, int +4, trans only
Gentleman Staff[1]: matk +125, dex +1
Release of Wish: matk +125, int +3
Holy Stick[1]: matk +140
Thorn Staff of Darkness: matk +160, int +3, dex+3, Trans Only
Eraser: matk + 170, Int +3, Dex +2
Staff of Soul: matk +200, int+5, agi +2, Two Hands
Wizardry Staff: matk +200, int+6, dex +2, Two Hands
Divine Cross: matk +210, dex +4, Two Hands
Chronos : matk + 240, int +3 Two Hands, Trans Only
Staff of Destruction[1]: matk +280, int+3, agi +10, Two Hands, Trans Only

ผลของการอัพเกรดต่อMatk
อาวุธเลเวล1 : +2Matk ต่อ 1 ระดับการตีบวก
อาวุธเลเวล2 : +3Matk ต่อ 1 ระดับการตีบวก
อาวุธเลเวล3 : +5Matk ต่อ 1 ระดับการตีบวก
อาวุธเลเวล4 : +7Matk ต่อ 1 ระดับการตีบวก

*ไอเท็มที่บวก Matk เป็น % จะนำไปคูณหลังสุด*


เช่น Warlock เลเวล 150 int180, dex160, luk60,Orlean's Glove 2 ใบ, เกราะใส่การ์ด Agav และ +10 Staff of Destruction จะมี Matk =
359 Stat Matk
350 WpnMatk
+16%Matk
MinMatk = (359 + 350)*1.16 = 822
MaxMatk = (359+350+350*0.4)*1.16 = 984

ระยะเวลาการร่ายเวทย์ renewal
สูตรการคำนวณแบบใหม่

castTime = (1 - SQRT((Dex * 2 + Int) / 530)) * (1 - sum_castReduction/100%) * baseCast * 0.8 + (1 - max_fixedReduction/100%) * baseCast * 0.2

Basecast = ระยะเวลาร่ายพื้นฐานของสกิลนั้นๆ
sum_castReduction = ผลรวมของสกิลหรือไอเท็มที่ลดเวลาร่ายที่เป็น% (ซัฟ,บากิ,อิซิลล่า,ไฮวิโคลน,ฯลฯ)
max_fixedReductrion = การลดเวลาร่ายแบบตายตัวที่มีค่าสูงสุด (มี 2 สิ่งที่ลดได้คือสกิล Sacrement ของบิชอบ(50%) และ radius (20%) จะคิดเฉพาะ Sacrement เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
สูตรยากไปหรือครับ อืม ย่อให้สั้นๆได้คือ
หากเราต้องการลบเวลาร่ายเวทย์แบบลดได้ให้มากที่สุด ต้องทำค่า dex และ int ให้ได้ตามสูตรนี้
((dex*2)+int) = 530
ทำได้หลายแบบครับ
530 int
265 dex
170 int 180 dex
190 int 170 dex

แต่ว่า ต้องจำไว้2-3อย่างนะครับ
-เนื่องจากสูตรมี square root ด้วย ดังนั้นลักษณะกราฟจะเป็นพาราโบล่าตะแคงขวา ซึ่งจะวิเคราะห์ได้ว่า ยิ่งค่า int และ dex มากขึ้น ผลการลดเวลาร่ายของค่า int และ dex ที่จะอัพต่อไปจะยิ่งลดประสิทธิภาพลง
-ยังไงก็ตาม ต่อให้คุณลดเวลาร่ายแบบลดได้ได้หมด คุณก็ยังติดส่วนที่ลดไม่ได้อีก 20% อยู่ดี
ผมจะยกตัวอย่างระหว่าง int170 dex 180 ซึ่งทำให้ระยะเวลาการร่ายแบบลดได้หมดไป กับ int170 dex170 ดู โดยใช้สกิล Crimson Rock ที่มีระยะเวลาร่ายแบบลดได้ 5 วินาที และระยะเวลาร่ายแบบตายตัว 1 วินาที
สมมติว่าได้สกิล radius Lv.3 ทำให้เวลาร่ายแบบตายตัวลดลงเหลือ 0.8 วินาที
int170 dex 180 ไม่มีเวลาร่ายแบบลดได้อยู่แล้ว จึงร่ายสกิลนี้ด้วยเวลา 0.8 วินาที
int170 dex170 ต้องคำนวณ
sqrt(170+(170*2)/530) = 0.980951… = ลดเวลาร่ายได้ 98.09%
ดังนั้น เวลาร่ายที่เหลือของ Crimson Rock ในส่วนที่ลดได้ = 5*(1-0.980951) = 0.095 วินาที
รวมกับเวลาร่ายแบบตายตัว 0.8 วินาที เป็น 0.895 วินาที
ยอมเพิ่ม dex อีก 10 เพื่อให้ร่ายเร็วขึ้น 95 มิลลิวินาที คุ้มไหม???

การคิด Mdef แบบใหม่
Mdef จาก status สามารถลดความเสียหายจากเวทมนต์ได้ 1.5 หน่วยต่อ 1 mdef จาก status
สูตรการคิด Mdef จาก status = [Int + Vit/5 + Dex/5 + BLv/4]
Mdef จากเครื่องป้องกันและการ์ดจะลดเป็นลักษณะเปอเซ็นต์
ความเสียหายที่ได้รับ = ความเสียหายจากเวทย์มนต์ที่ศัตรูสร้าง * 111.5/(111.5+MDEF จากเครื่องป้องกันและการ์ด)
ดังนั้น สูตรความเสียหายที่ได้รับโดยรวม = ความเสียหายจากเวทย์มนต์ที่ศัตรูสร้าง * 111.5/(111.5+MDEF จากเครื่องป้องกันและการ์ด) – mdef จาก status
MDEF | %ความเสียหายที่ได้รับ
0 | 100.0%
10 | 91.8%
20 | 84.8%
30 | 78.8%
40 | 73.6%
50 | 69.0%
60 | 65.0%
70 | 61.4%
80 | 58.2%
90 | 55.3%
100 | 52.7%
110 | 50.3%
120 | 48.2%
130 | 46.2%
140 | 44.3%
150 | 42.6%
160 | 41.1%
170 | 39.6%
180 | 38.3%
190 | 37.0%
200 | 35.8%

Mage Skill หลังจาก renewal
*ทุกสกิล ระยะเวลาร่ายจะเป็นไปตามกฎ (เวลาตายตัว 20% และแบบลดได้ 80%) ยกเว้นบางสกิลซึ่งจะระบุเวลาร่ายทั้งสองแบบไว้*
Cold bolt, Fire bolt, Lightning bolt
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 0.4+ (0.4*SkillLv) = 0.8 sec ~ 4.4 sec (Lv.1 ~ Lv.10)
Fire Ball
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่ายและการคำนวณความเสียหาย
ระยะเวลาร่าย: 1.6 วินาที
การคำนวณความเสียหาย: (140+20xSkillLv)% = 160%~340% (Lv.1~Lv.10)

Fire Wall
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 2.2-(0.2*SkillLv) = 2.0 sec ~ 0.2 sec (Lv.1 ~ Lv.10)
Fire Wall สามารถยกเลิกผลของสกิล Shadow Form ของ Shadow Chaser ได้

Frost Diver
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 0.8 วินาที

Napalm Beat
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 0.5 วินาที

Safety Wall
ข้อมูลล่าสุด : Safety Wall จะมี Hp จำนวนหนึ่ง หาก Safety Wall รับความเสียหายจนถึงระดับ Hp แล้ว Safety Wall จะหายไป ผู้เล่นจะไม่ได้รับความเสียหายส่วนเกินอีกต่อไป
ระยะเวลาร่าย = 4.4-(0.4*SkillLv) = 4 sec ~ 0.4 sec (Lv.1 ~ Lv.10)
สูตรคำนวณ Hp ของ Safety Wall = (7000+300xSkillLv) + MSP + 65xInt + X Factor
X Factor คือตัวแปรที่ไม่ทราบค่าซึ่งช่วยเพิ่มค่า Hp ของ Safety Wall มาเล็กน้อย แต่เชื่อว่าสูตรของ X Factor คือ (7000*(1+0.1*(JLv/50)))+300xSkillLv) + MSP + 65xInt
ตัวอย่างเช่น Warlock JLv. 50, int 150 ,MSP 4550 ร่าย Safety Wall Lv. 10 Safety Wall จะมี Hp = 25000
ระยะเวลาคงอยู่และจำนวนครั้งของความเสียหายที่รับได้จะยังคงมีเช่นเดิม ดังนั้นจะมี 3 ปัจจัยที่จะทำให้Safety Wall หายไปดังนี้
-ระยะเวลาของสกิลหมดลง
-ได้รับความเสียครบจำนวนตามระดับของสกิล (ถึงแม้ว่าความเสียหายที่สร้างได้จะไม่ถึง MHp ของSafety Wall ก็ตาม)
-ได้รับความเสียหายจนถึงระดับ MHp

Soul Strike
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 0.5 วินาที

Stone Curse
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 1 วินาที

Thunder Storm
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่ายและความเสียหาย
ระยะเวลาร่าย = 0.8*SkillLv = 0.8 sec ~ 8 sec (Lv.1 ~ Lv.10)
ความเสียหาย = 100%Matk ต่อ 1 hit

Energy Coat
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่ายและการลดความเสียหาย
ระยะเวลาร่าย = 5 วินาทีแบบตายตัว
Energy Coat จะลดความเสียหายได้ทั้งจากการโจมตีทางกายภาพและเวทมนต์

Wizard & High Wizard Skill

Earth Spike
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 0.56*SkillLv = 0.56 sec ~ 2.8 sec (Lv.1 ~ Lv.5)

Fire Pillar
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 2.64-(0.24*SkillLv) = 2.4 sec ~ 0.24 sec (Lv.1 ~ Lv.10)
Fire Pillar ไม่ใช้ Blue Gemstone อีกต่อไป
Fire Pillar Lv.6-Lv.10 ลดผลของสกิลจาก 7x7 เหลือ 5x5

Frost Nova
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย พื้นที่แสดงผล และความเสียหาย
Lv.1-2 = 0.8 sec
Lv.3-5 = 0.72 sec
Lv.6-7 = 0.64 sec
Lv.8-9 = 0.56 sec
Lv.10 = 0.48 sec
พื้นที่แสดงผล = 7x7 รอบตัวผู้ร่าย
ความเสียหาย = (100+10xSkillLv) % = 110% ~ 200% (Lv.1~Lv.10)

Heaven’s Drive
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่ายและความเสียหาย
ระยะเวลาร่าย = 0.8*SkillLv = 0.8 sec ~ 4.0 sec (Lv.1 ~ Lv.5)
ความเสียหาย = 125%Matk

Jupitel Thunder
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 2+ (0.4*SkillLv) = 2.4 sec ~ 6 sec (Lv.1 ~ Lv.10)

Lord of Vermilion
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่ายและความเสียหาย
ระยะเวลาร่าย = 12.4-(0.4*SkillLv) = 12 sec ~ 8.4 sec (Lv.1 ~ Lv.10)
ความเสียหาย
Lv.1: 100%Matk/Wave
Lv.2: 100%Matk/Wave
Lv.3: 100%Matk/Wave
Lv.4: 120%Matk/Wave
Lv.5: 140%Matk/Wave
Lv.6: 160%Matk/Wave
Lv.7: 200%Matk/Wave
Lv.8: 240%Matk/Wave
Lv.9: 280%Matk/Wave
Lv.10: 330%Matk/Wave

Meteor Storm
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่ายและความเสียหาย
ระยะเวลาร่าย = 12 วินาที
ความเสียหาย = 125% Matk ต่อ 1 hit

Quagmire
ไม่มีอะไรเปลี่ยน แต่ว่า เนื่องจากสูตรการคิด flee,hit ใหม่ quagmire จึงมีประสิทธิภาพดีขึ้น

Sight Thrasher
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 0.4 วินาที

Storm Gust
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย ความเสียหาย และโอกาสแช่แข็ง
ระยะเวลาร่าย = 4+(0.8*SkillLv) = 4.8 sec ~ 12 sec (Lv.1 ~ Lv.10)
ความเสียหาย = (70+50xSkillLv) % = 120% ~ 570% (Lv.1~Lv.10)
โอกาสแช่แข็ง จากข้อมูลล่าสุด โอกาสแช่แข็งของ storm gust เปลี่ยนไปเป็น = (75-(5*skillLv.))% = 70% ~ 25% (Lv.1 ~ Lv.10)

Hermod’s Ganbantein
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 3 วินาทีแบบตายตัว

Gravitational Field
เปลี่ยนความถี่ของการโจมตีจาก 1วินาทีต่อครั้งเป็น 0.5 วินาทีต่อครั้ง เปลี่ยนแปลงความเสียหายแบบตายตัวและเปลี่ยนแปลงเวลาร่าย
ระยะเวลาร่าย = 5 วินาทีแบบตายตัว
ความเสียหาย 600~1000 หน่วยต่อ 0.5 วินาที (Lv.1 ~ Lv.5)

Soul drain
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจากHp ของ Safety Wall ขึ้นอยู่กับค่า Sp ของผู้ร่าย ดังนั้นสกิลนี้จึงมีผลโดยตรงต่อ Safety Wall

Napalm Vulcan
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่ายและความเสียหาย
ระยะเวลาร่าย = 1 วินาที
ความเสียหาย = (70+10xSkillLv) % = 80~120% (Lv.1~Lv.5)

Stave Crasher
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่าย และความเสียหายคิดทั้งจาก Atk และ Matk
ระยะเวลาร่าย = 0.3 วินาที
ความเสียหาย = 100% (Matk+Atk)

จบเกริ่นนำละ เข้าเนื้อจริงๆละ
Warlock

วิธีัการเปลี่ยนอาชีพ Warlock
เงื่อนไข
-ต้องเป็น Wizard หรือ High Wizard BLv. 99, JLv.50
ไอเท็มที่ควรนำไปด้วย
ฺBlue Gemstones, Potions หรือของปั๊มอะไรก็ได้ (สองอย่างนี้เอาไปเยอะๆ ใช้เวลาสู้กับมอนสเตอร์), Fly Wing, Butterfly Wing(กรณีที่คุณขี้เกียจเดิน ^^ )

วิธีเปลี่ยน
1.ไปยังเมือง Morroc พิกัด 102, 143) บริเวณกำแพง จะมีข้อความเด้งขึ้นมา ตามรูป เลือกข้อ 1
Posted Image

2.จากนั้นเราจะถูกวาปมายังห้องๆหนึ่ง (ลักษณะคล้ายกับบรรยากาศเมือง Splendide) มี Warlock ผู้หญิง 1 คน กับเอลฟ์ผู้ช่วย 3 คน(?)
Posted Image

3. คุยกับ Warlock ผู้หญิง แล้วบอกว่าเราอยากเป็น Warlock จากนั้นไปคุยกับเอลฟ์ผู้ช่วยคนที่มีผมสีบลอนด์และชุดสีฟ้า เลือกข้อ 1 หลังจากคุยเสร็จ เอลฟ์ผู้ช่วยจะให้ เครื่องประดับ Magical Stone แก่เรา 2 ชิ้น (ต้องดูด้วยว่าได้ครบแล้วรึยัง)
Posted Image

4.คุยกับเอลฟ์ผู้ช่วยตัวที่ผมสีบลอนด์และใส่ชุดสีขาวต่อ เธอจะบอกว่าให้คุณออกไป จากนั้นให้ออกมานอกเมือง Splendide
Posted Image

5.สังหาร Naga และ Bradium Golem เพื่อหาไอเท็ม Glittering Crytal(ตกจาก Naga) และ Giant Bradium Fragment(ตกจาก Bradium Golem โดยไอเท็มทั้งสองอย่างนี้จะตกก็ต่อเมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์ขณะที่สวมใส่ Magical Stone อยู่เท่านั้น โดยโอกาสตกจะค่อนข้างต่ำ ต้องล่าหลายๆตัวจนกว่าจะได้
Posted Image
Posted Image

6.หลังจากได้ไอเท็มทั้งสองอย่างแล้ว กลับไปเมือง Splendide ไปยังบริเวณมุมบนซ้ายของแผนที่ จะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ เข้าไปข้างใน คุยกับ Npc เลือกข้อแรก เขาจะให้คุณกลับไปหา Npc Warlock โดยคุณสามารถกลับไปได้โดยใช้บีวิง แล้วเดินมาตามทางแบบข้อ 1 ใหม่
Posted Image

7.หากคุณขี้เกียจที่จะใช้บีวิง ให้คุณออกมาแล้วไปที่พิกัด 140,283
Posted Image

8.คุยกับเอลฟ์ผู้ช่วยผมสีฟ้าทางขวา เธอจะให้ไอเท็ม Rainbow Ruby 4 แบบมาอย่างละ 5 อัน(แต่ละแบบคือเวทมนต์ของ Warlock ได้แก่ Frost Misty, Chain Lightning, Earth strain และ Crimson Rock
Posted Image

9.คุณจะถูกวาปมายังห้องรับรองเพื่อทดสอบครั้งสุดท้าย
Posted Image

10.เมื่อคุณถูกวาปมายัง"ห้องแห่งเวทมนต์"ซึ่งจะมีลักษณะแผนที่เช่นเดียวกับห้องรับรอง คุณจะพบกับ Naga,Bradium Golem,Pinguicula และ Aqua Elemental อย่างละ 2 ตัว สังหารมันให้หมด โดยอาจใช้ Rainbow Ruby หรือเวทมนต์เดิมของคุณเองก็ได้
เมื่อมันตายหมดแล้ว มอนสเตอร์ชุดที่ 2 ซึ่งจะเป็นแบบเดียวกับชุดแรกจะปรากฎออกมาอีก สังหารมันเช่นเดิม
เมื่อตายหมด รอบที่ 3 จะเป็นมอนสเตอร์ Magical Poring จำนวนหนึ่ง
สังหารให้หมด รอบสุดท้ายจะเป็น Hollow Stone ซึ่งจะให้เวลากำจัดค่อนข้างนาน
Posted Image

11.กลับไปคุยกับเอลฟ์ผู้ช่วยผมสีฟ้า
Posted Image

12.สุดท้าย คุยกับ Warlock หญิงเพื่อเปลี่ยนเป็น Warlock
Posted Image

13.คุณก็จะเปลี่ยนอาชีพเป็น Warlock เต็มตัว(รู้สึกจะได้ประดับอะไรสักอย่างด้วย -_-
Posted Image


Warlock Job Bonus
Posted Image

Warlock Skill Tree
Posted Image

Warlock Skill
Posted Image Radius
เพิ่มระยะการร่ายสกิลของ Warlock (เลเวลละ 1 ช่อง)และลดระยะเวลาร่ายแบบตายตัวลงเล็กน้อย
ไม่เพิ่มระยะการร่ายสกิลและลดเวลาร่ายแบบตายตัวของสกิล Mage และ Wizard
Radius จะลดระยะเวลาร่ายเวทแบบตายตัวลง (5+ (5*SkillLv.))% = 10% ~ 20% (Lv.1 ~ Lv.3) และไม่มีผลทับซ้อนกับการลดเวลาร่ายแบบตายตัวอื่นๆ
MaxLv. : 3
Passive

Posted Image Drian Life
โจมตีเป้าหมายเดี่ยวด้วยเวทมนต์ และดูดซับความเสียหายที่สร้างได้บางส่วนมาฟื้นฟู Hp ของผู้ร่าย
MaxLv. : 5
ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ดีเลย์กว่าจะใช้สกิลนี้ซ้ำ : 2 วินาที
ดีเลย์ : -
ระยะร่าย : 9 ช่อง
ธาตุ : ไร้ธาตุ
Sp ที่ใช้: 20 ~ 36
ความเสียหายพื้นฐาน : (500+100xSkillLv)% = 600% ~ 1000% (Lv.1 ~ Lv.5)
ความแรงของสกิลนี้ มีปัจจัยเพิ่มเติมอีก 2 อย่างด้วย นั่นคือ BLv. ของผู้ใช้ และค่า int ของผู้ใช้
ความเสียหายรวม : [((500+ (100xSkillLv)) * (Level/100))*(1+ (Int*0.001))]% Matk
ตัวอย่างเช่น Warlock เลเวล 150 int 150 จะสร้างความเสียหายได้ 1035%Matk ~ 1725%Matk (Lv.1 ~Lv.5)
โอกาสดูดเลือดสำเร็จพื้นฐาน : (25+5xSkillLv)% = 30% ~ 50% (Lv.1 ~ Lv.5)
โอกาสสำเร็จจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามระดับ JLv. ของผู้ใช้
โอกาสดูดเลือดสำเร็จรวม : (25+5xSkillLv)*(1+JLv/50)
ค่า Hp ที่ได้รับพื้นฐาน: 8xSkillLv)% = 8% ~ 40% ของความเสียหายที่สร้างได้ (Lv.1 ~ Lv.5)
ค่า Hp ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตาม BLv. ของผุ้ใช้ด้วย
ค่า Hp ที่ได้รับ: (8xSkillLv)*(Lv/100) % ของความเสียหายที่สร้างได้
ตัวอย่างเช่น Warlock Lv. 150 จะได้รับ Hp 12% ~ 60% (Lv.1 ~ Lv.5)
ไม่สามารถใช้ดูดเลือด Ice Wall ได้
Posted Image
Posted Image Soul Expansion
โจมตีเป้าหมายจากระยะไกลด้วยเวทมนต์ธาตุวิญญาณ ถ้าใช้ใส่เป้าหมายที่อยู่ในสถานะ White Imprison จะสร้างความเสียหายได้ 2 เท่า
MaxLv. : 5
ระยะเวลาร่าย : 1.5 วินาที
ดีเลย์กว่าจะใช้สกิลนี้ซ้ำ : 0.5 วินาที
ดีเลย์ : รอเจ้าของต้นฉบับทดสอบ ^^
ระยะร่าย : 9 ช่อง
ธาตุ : วิญญาณ
Sp ที่ใช้: 30 ~ 50
ความเสียหาย : [(400+(100*SkillLv )+ Int)*(BLv/100)] % MATK
สร้างความเสียหายรอบๆตัวเป้าหมายในระยะ 3x3 (Lv.1-Lv.3) และ 5x5 (Lv.4-Lv.5)
Posted Image

Posted Image White Imprison
กักขังเป้าหมายไว้ในม่านเวทมนต์สีขาวชั่วขณะหนึ่ง ทำให้เป้าหมายขยับไม่ได้ ขณะที่อยู่ในสถานะนี้ เป้าหมายจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆนอกจากความเสียหายจากธาตุวิญญาณหรือความเสียหายแบบตายตัว (Gravitational Field, Gloria Domini) เมื่อ White Imprison หมดเวลา เป้าหมายจะได้รับความเสียหายแบบตายตัวจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับของสกิล สามารถร่ายใส่ตัวเองได้ แต่มีผลเพียง 5 วินาที โอกาสสำเร็จจะเพิ่มขึ้นตาม Job Level ของผู้ใช้
MaxLv. : 5
ระยะเวลาร่าย : -
ดีเลย์กว่าจะใช้สกิลนี้ซ้ำ : 4 วินาที
ดีเลย์ : -
ระยะร่าย : 9 ช่อง
Sp ที่ใช้: 50 ~ 70
ตวามเสียหายหลังจากหมดเวลาของสกิล: 400*SkillLv.
ระยะเวลาของสกิล : 20 วินาที/5 วินาทีเมื่อใช้กับตัวเอง
ระยะเวลาของสกิลจะลดลงตาม str ของเป้าหมาย
สูตรการลดเวลาของสกิล : 1 str ลดระยะเวลาติดลง 0.005 วินาที
โอกาสสำเร็จพื้นฐาน : (50+3xSkillLv)% = 53% ~ 65% (Lv.1~Lv.5)
โอกาสสำเร็จจะเพิ่มขึ้นตาม JLv. ของผุ้ใช้
โอกาสสำเร็จรวม : (50+3xSkillLv)*(1+JLv/100)
เช่น หาก Jlv. 43 โอกาสสำเร็จ = 75% ~ 92% (Lv.1~Lv.5)
โอกาสสำเร็จจะลดลงตามเลเวล ค่า vit และ agi ของเป้าหมาย
สูตรการลดโอกาสสำเร็จ : [โอกาสสำเร็จ - (<BLv/5> + <Vit/4> + <Agi/10>)] %; <BLv/5>, <Vit/4>, และ <Agi/10> จะต้องปัดเศษลงเสมอ
เช่น 79~97 - (30+25+10) = 14~32% (Lv.1~Lv.5) เมื่อผู้ใช้ JLv. 50 ใช้ใส่เป้าหมายเลเวล 150 vit100 และ agi100
หากใช้ไม่สำเร็จจะไม่ติดดีเลย์ใช้สกิลซ้ำ (หมายความว่าร่ายได้เรื่อยๆจนกว่าจะติด)
White Imprison จะหยุดเป้าหมายจากการเคลื่อนไหว ใช้สกิลและไอเท็ม
ไม่สามารถร่ายซ้ำบนเป้าหมายที่โดนสกิลนี้อยู่แล้วได้
หากร่ายบนเป้าหมายที่ติดสถานะ freezing, burning, frozen, และ stone curse อยู่ ผลของสถานะดังกล่าวจะถูกยกเลิกและติด White Imprison แทน (หากร่ายสำเร็จ)
สกิลที่สามารถโจมตีผ่าน White Imprison และทำให้ผลของสกิลหายไป ได้แก่ Napalm Beat, Soul Strike, Napalm Vulcan, Soul Expansion และการโจมตีแบบกายภาพที่เป็นธาตุวิญญาณ
สกิลที่สามารถโจมตีผ่าน White Imprison โดยที่ผลของสกิลไม่หายไป ได้แก่ Gravitional Field, Gloria Domini
สกิลที่ใช้กับเป้าหมายที่อยู่ใน White Imprison ได้ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายและไม่ทำลาย White Imprison ได้แก่ Quagmire, Marsh of Abyss
Posted Image

Posted Image Stasis
ทำให้ผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในระยะหวังผลของสกิลนี้รอบๆตัวผู้ร่าย รวมทั้งตัวผู้ร่าย ไม่สามารถร่ายคาถาได้
MaxLv. : 5
ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ดีเลย์กว่าจะใช้สกิลนี้ซ้ำ : 180 ~ 220 วินาที (Lv.1 ~ Lv.5)
ดีเลย์ : 2 วินาที
พื้นที่แสดงผล: 19x19 / 21x21 / 23x23 / 25x25 / 27x27 รอบตัวผู้ร่าย
Sp ที่ใช้: 50 ~ 90
ระยะเวลาของสกิล : 20 ~ 60 วินาที (Lv.1 ~ Lv.5)
มีผลเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในระยะหวังผลขณะที่ร่ายสกิลนี้เสร็จสิ้น (ไม่เหมือนเพลงหรือสกิลเต้น คนที่เข้ามาหลังจากร่ายสกิลไปแล้วจะไม่ได้รับผล )
มีผลกับมอนสเตอร์ประเภทบอส O_o
มีลูกเล่นเล็กน้อยของสกิลนี้ ก่อนที่คุณจะได้รับผลของสกิลเมื่อร่ายเสร็จ คุณสามารถร่าย Hermod’s Ganbantein ลบผลของสกิล 3x3 ช่องรอบตัวคุณหรือลบให้เพื่อนได้
สกิลที่ผู้ร่ายสามารถใช้ได้ขณะอยู่ในผลของ stasis: Stave Crasher
สกิลที่ถูกสกัดด้วย stasis ได้จากอาชีพต่างๆ เท่าที่รู้
Novice
• First Aid
Thief
• Hiding
Assassin
• Cloaking
Assasin Cross
• Soul Breaker
Rogue
• Strip Skills
Chaser
• Strip Skills
• Chase Walk
Shadow Chaser
• Mascarade Skills
Acolyte
• Ruwach
• Pneuma
• Heal
• Blessing
• Increase Agi
• Teleport
• Warp Portal
• Aqua Benedict
• Holy Light
Priest
• Impositio Manus
• Aspersio
• Sanctuary
• Recovery
• Resurection
• Magnificat
• Lex Divina
• Lex Eterna
• Turn Undead
• Magnus Exorcismus
Mage
• ทุกสกิล
Wizard
• Sight Rasher
• Meteor Storm
• Sight Blaster
• Ice Wall
• Storm Gust
• Jupitel Thunder
• Lord of Vermillion
• Earth Spike
• Heavens Drive
• Quagmire
• Gravity Field
High Wizard
• Mystic Amp
• Ganbantein
Warlock
• Drain Life
• Soul Expansion
• White Imprison
• Summon Skills
• Siena Execrate
• Earth Strain
• Release
• Recognized Spell
• Reading Spellbook
Sage
• Magic Rod
• Spell Breaker
• Dispel
• All Endows
• All Ground Skills
Scholar
• Life Conversion
• Soul Change
• Fiber Lock
• Blinding Mist
Sorcerer
• ทุกสกิล
Taekwon
• Running
• Leap
• Warm Wind
Soul Linker
• Spirit Skills
• Kaahi
• Kaupe
• Kaite
Bard และ Dancer
• สกิลเต้นและร้องทุกสกิล รวมทั้งสกิลคู่ด้วย
Guild Skills
• Emergency Call
Posted Image


Posted Image Recognized Spell
เข้าใจถึงเวทมนต์ของตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้สกิลเวทมนต์ทุกสกิลของผู้ร่ายโจมตีด้วยค่าสูงสุด แต่จะใช้ sp มากขึ้น 25%
MaxLv. : 1
ระยะเวลาร่าย : 2 วินาที
ดีเลย์กว่าจะใช้สกิลนี้ซ้ำ : 60 วินาที
ดีเลย์ : 1 วินาที
เอฟเฟค: Posted Image
ระยะเวลาของสกิล: (10+10xSkillLv)s = 20~60 วินาที (Lv.1~Lv.5)
Sp ที่ใช้: 50 ~ 90
ค่า MinMatk และ MaxMatk จะห่างกันมากขึ้นจาก ค่า Matk ของอาวุธ ของการอัพเกรดอาวุธ จากอุปกรณ์สวมใส่ และเลเวลของอาวุธ(ซึ่งอย่างหลังเป็นตัวแปรสำคัญในสูตรค่า MaxMatk) กลับกัน ค่าทั้งสองจะยิ่งใกล้กันมากขึ้นด้วยค่า Matk ของ status นอกจากนี้ Matk ที่เพิ่มเป็น % ยังสามารถเพิ่มหรือลดความห่างของสองค่านี้ได้เช่นกัน (หากค่า StatMatk มากกว่า WpnMatk %Matk จะลดความห่างลง กลับกันหากค่า WpnMatk มากกว่าStatMatk %Matkจะเพิ่มความห่างมากขึ้น ดังนั้น ยิ่งสกิลที่สูตรคิดความแรงสูงเท่าไร ค่าความห่างก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
ค่าความแปรปรวน คือ ผลต่างระหว่าง MaxMatk และ MinMatk ซึ่งค่านี้จะได้รับผลจากการเพิ่ม Matk เป็น% ด้วย ซึ่งค่าความแปรปรวนนี้จะยิ่งเห็นชัดขึ้น เมื่อใช้สกิลที่มีสูตรคิดค่าความแรงสูงๆ สำหรับค่าความแปรปรวนน้น สามารถหาได้จากสูตร WpnMatk*(0.1*WpnLv) ; ค่า Matk จากาวุธ + ค่าMatkจากการอัพเกรด + Matk จากอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆ จากนั้นจะต้องคูณด้วยค่า Matk ที่บวกเป็น % แล้วค่าได้ค่าความแปรปรวนสุดท้าย
คุณสามารถหาความแปรปรวนของสกิล Warlock แต่ละสกิลได้โดยคูณเข้ากับสูตรคำนวณค่าความเสียหายของแต่ละสกิล จากนั้นจึงค่อยคูณกับการเพิ่มอื่นเช่น ขยายเวท
Posted Image

Posted Image Marsh of Abyss
สาปเป้าหมายให้จมดิ่งลงในบึงแห่งอเวจี ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย รวมทั้งลดอัตราการหลบหลีก ค่าป้องกันทั้งทางกายภาพและเวทมนต์ โดยขึ้นอยู่กับค่า Int และ JLv. ของผู้ร่าย ผลการลดอัตราการหลบหลีก ค่าป้องกันทั้งทางกายภาพและเวทมนต์จะมีผลน้อยลงกับผู้เล่น
MaxLv. : 5
ระยะเวลาร่าย : 0.6 วินาที
ดีเลย์กว่าจะใช้สกิลนี้ซ้ำ : 2.5~4.5 วินาที (Lv.1~Lv.5)
ดีเลย์ : 1 วินาที
ระยะร่าย : 9 ช่อง
เอฟเฟค: Posted Image
ระยะเวลาของสกิล: 22 วินาทีทุกเลเวล
Sp ที่ใช้: 40~48
ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ลดลง: 50%~90% (Lv.1~Lv.5)
อัตราหลบหลีกที่ลดลง: 9x(JLv/10)+<Int/10> เมื่อใช้กับผู้เล่น / 18x(JLv/10)+2x<int/10> เมื่อใช้กับมอนสเตอร์